akreditační středisko KTVS UHK

AKRES

Katedra TV a sportu, PdF UHK
U Pivovarské flošny 296
Hradec Králové
723089154
ondrej.lonsky@uhk.cz

Instruktor skalního lezení

 
 
Připravujeme na jaro 2015!!!